લો આવી ગઈ ગુજરાત એસટીની નવી સુવિધા, તમારી બસનો સમય અને ટિકિટ બુકિંગ જુઓ અહીં ક્લિક કરીને ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (GSRTC) એ ગુજરાતના લોકો માટે એક સ્ટોપ એપ છે જેઓ મુસાફરી માટે ST બસોનો ઉપયોગ કરે છે. હવે, આ એપનો ઉપયોગ કરીને બસનું સમયપત્રક, ભાડાં અને GSRTC સંબંધિત અન્ય માહિતી મેળવો.આ મોબાઈલ એપ્લિકેશન દ્વારા તમે ગુજરાતના તમામ ડેપોમાંથી દોડતી બસોની સ્થિતિ ઓનલાઇન જોઈ શકો છો. તમે તમારી શરૂઆતથી તમારા મુસાફરીના સ્થળ સુધીની તમામ ઉપલબ્ધ બસો જોઈ શકો છો. તમે ચોક્કસ બસના રૂટની વિગતો ચકાસી શકો છો. તમે શરૂઆતના ગંતવ્યથી તમારા અંતિમ મુકામ સુધી ચાલતી બસના ભાડાની વિગતો પણ ચકાસી શકો છો.તેથી, હવે બસ સ્ટેન્ડ પર જવાની અને કોઈપણ પૂછપરછ માટે લાંબી કતારોમાં ઉભા રહેવાની જરૂર નથી.

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (GSRTC) બધા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર, ટ્રેક બસ, ટિકિટ બુકિંગ અને બસના સમયપત્રક માટે ખૂબ જ ઉપયોગી એપ છે. GSRTCએ ગુજરાત અને પડોશી રાજ્યો બંનેમાં બસ સેવાઓ અને GSRTC બસ PNR સ્થિતિ પ્રદાન કરતી એક પેસેન્જર પરિવહન સંસ્થા છે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (GSRTC) એ બસ પૂરી પાડતી પેસેન્જર પરિવહન સંસ્થા છે.

GSRTC એપની સુવિધા

  • ગુજરાતના તમામ ડેપોની પૂછપરછ માટે ફોન નંબર
  • બધા બસ સ્ટેશનના સમય વિગતવાર
  • વર્તમાન બસ સ્ટેશનની બાજુમાં કયું સ્ટેશન આવે છે
  • ટિકિટ ભાડા વિશે જાણી શકે છે.
  • ખુજ ઈઝી એપ છે

0 Response to "લો આવી ગઈ ગુજરાત એસટીની નવી સુવિધા, તમારી બસનો સમય અને ટિકિટ બુકિંગ જુઓ અહીં ક્લિક કરીને"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

adx2

Iklan Bawah Artikel


11