પોસ્ટ ઓફિસ તમારા માટે લઈ આવ્યું છે વાર્ષિક ફક્ત રૂ. ૩૯૯/-માં ૧૦ લાખનો અકસ્માત વીમો ૨૦૨૪ હવે મેળવો ફકત ૩૯૯/- માં ૧૦ લાખનો અકસ્માત વિમો :- તાજેતર પોસ્ટ વિભાગ દ્રારા નવી યોજના બહાર પાડી છે આ યોજના માં ફક્ત ૩૯૯ /-રૂપિયામાં 10 લાખ નો વિમો આપવામાં આવે છે. આ યોજના નો લાભ દરેક માણસ લઇ શકે છે જાણો તમામ માહિતી આ લેખમાં જેવી કે જરુરી પુરાવા , અરજી નું ફ્રોમ વગેરે તો મિત્રો આ લેખ ને સંપૂર્ણ વાંચવા વિનતી છે.
 • આકસ્મિક મૃત્યુ ૧૦ લાખ
 • કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા ૧૦ લાખ
 • કાયમી આંશિક વિકલાંગતા ૧૯ લાખ
 • આકસ્મિક અંગવિચ્છેદ અને લકવો ૧૦ લાખ
 • આકસ્મિક તબીબી ખર્ચ ઓપીડી ૬૦૦૦૦ સુધી ફિક્સ અથવા વાસ્તવિક દાવો, બે માંથી જે ઓછું હોય તે
 • ઓપીડી ખર્ચ ગ્ન. ૩૦૦૦૦ સુધી ફિક્સ અથવા વાસ્તવિક દાવો, બે માંથી જે ઓછું હોય તે
 • બાળકોને મળવાપાત્ર શૈક્ષણિક લાભ – ૧ લાખ (વધુ માં વધુ બે બાળકો)
 • હોસ્પિટલ માં દૈનિક રોકડા – દૈનિક ૧૦૦૦ (૧૦ દિવસ)
 • પારીવારીક પરિવહન લાભ – ૨૫૦૦૦
 • વીમા પાત્રતાના અને માપદંડ :
 • ઉંમર : ૧૮ થી ૬૫ વર્ષ
 • પ્રિમીયમ રૂ. ૩૯૯/- પ્રતિ વર્ષ
દરેક અકસ્માત જેવા કે રોડ અકસ્માત, ઈલેકટ્રીક શોક, સર્પદંશ વગેરે


જો તમે આ યોજના નો લાભ લેવા માંગતા હોય તો તમારી નજીક ની પોસ્ટ ઓફિસ એ મુલાકાત લેવી તે ઉપરાંત નીચે ના મુદ્દા વાંચી લેવા0 Response to "પોસ્ટ ઓફિસ તમારા માટે લઈ આવ્યું છે વાર્ષિક ફક્ત રૂ. ૩૯૯/-માં ૧૦ લાખનો અકસ્માત વીમો ૨૦૨૪"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

adx2

Iklan Bawah Artikel


11