જન્મ/મૃત્યુનું પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો Download Birth/Death Certificate Online જન્મ/મૃત્યુનું પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો Download Birth/Death Certificate Onlineઓનલાઇન જન્મ પ્રમાણપત્ર મેળવો: ગુજરાત સરકારે ગુજરાતના નાગરિકો માટે જન્મ અને મૃત્યુના પ્રમાણપત્રો માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા અને ડાઉનલોડ કરવા માટે ઇઓલખ પોર્ટલ શરૂ કર્યું છે. આ પોર્ટલનો ઉપયોગ વિભાગ દ્વારા ગુજરાતના અધિકારક્ષેત્રમાં થતા જન્મ અને મૃત્યુની નોંધણી કરવા અને અરજદારોને પ્રમાણપત્ર આપવા માટે કરવામાં આવશે. જે લોકો તેમના જન્મ પ્રમાણપત્રની ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરવા અથવા તેની નકલ મેળવવા માંગે છે તે નીચેની પ્રક્રિયાને અનુસરી શકે છે. સરકાર દ્વારા તમામ સેવાઓ ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે ત્યારે જન્મના પ્રમાણપત્ર માટે ઝોન ઓફિસની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી.

 જેઓ જન્મ પ્રમાણપત્રની ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરવા અથવા તેની નકલ મેળવવા માંગે છે તેઓ નીચેની પ્રક્રિયાને અનુસરે છે. હવે ગુજરાત સરકારની તમામ સેવાઓ ઓનલાઇન કામ કરવા માટે સરળ બની છે, જન્મ પ્રમાણપત્ર માટે કોઈ ઝોન ઓફિસની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી. સંબંધિત વોર્ડ ઓફિસમાં અરજદારને પ્રથમ નકલ વિના મૂલ્યે આપવામાં આવે છે. નાગરિક કોઈ પણ સિટી સિવિક સેન્ટર પાસેથી પ્રતિ કોપી 5 રૂપિયા ચૂકવ્યા બાદ વધુ પ્રમાણિત લેમિનેટેડ કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ કોપી મેળવી શકે છે. તમારે 21 દિવસથી 30 દિવસની અંદર તમારા બાળકના જન્મની નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે

ગુજરાતમાં જન્મ/મૃત્યુનું પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો

આજકાલ, બધી સરકારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરવો સરળ છે અને તેને કોઈ પણ ઓફિસની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી કારણ કે તે બધી ઓનલાઇન કામ કરે છે. જો તમને ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરતા આવડે છે, તો પછી તમે તમામ સરકારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકશો. આ પ્રમાણપત્રમાં કોઈ સહીની જરૂર નથી અને તે ગુજરાતમાં દરેક જગ્યાએ માન્ય છે.

ગુજરાતમાં જન્મનું પ્રમાણપત્ર ઓનલાઇન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

જો તમારું અથવા તમારું બાળક જન્મનું પ્રમાણપત્ર ખોવાઈ જાય છે, તો પછી તમે ગુજરાતમાં નવું પ્રમાણપત્ર લાગુ કરવા માંગો છો, કૃપા કરીને નીચેની પ્રક્રિયાને અનુસરો.

પહેલા ગુજરાત સરકારની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://eolakh.gujarat.gov.in/ ઇઓલાખની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે. વેબસાઇટ ખોલ્યા પછી અને “ડાઉનલોડ સર્ટિફિકેટ” પર ક્લિક કરો.

આજકાલ તમામ સરકારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરવો સરળ છે અને કોઈપણ ઓફિસની મુલાકાત લીધા વિના, કારણ કે બધી સેવાઓ ઓનલાઈન કાર્ય કરે છે, તમે મૂળભૂત ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીને જાણો છો અને પછી બધી સરકારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરવો સરળ છે. આ પ્રમાણપત્રને કોઈપણ હસ્તાક્ષરની જરૂર નથી. ગુજરાતમાં દરેક જગ્યાએ તેને મંજૂરી છે.

હવે નવું પેજ ખોલો અને નીચે સ્ક્રોલ કરો, ડાઉનલોડ બર્થ બોક્સ બતાવો અને બર્થ ઓપ્શન પસંદ કરો. હવે એપ્લિકેશન નંબર અથવા મોબાઇલ નંબર અને વર્ષ જેવી તમારી વિગતો દાખલ કરો. જો તમે એપ્લિકેશન નંબર જાણતા નથી, તો પછી મોબાઇલ નંબર વિકલ્પ પસંદ કરો

હવે નવું પૃષ્ઠ ખોલો અને નીચે સ્ક્રોલ કરો, ડાઉનલોડ બર્થ બોક્સ બતાવો અને જન્મ વિકલ્પ પસંદ કરો. હવે તમારી વિગતો દાખલ કરો જેમ કે એપ્લિકેશન નંબર અથવા મોબાઇલ નંબર અને વર્ષ. જો તમને એપ્લિકેશન નંબર નથી ખબર તો મોબાઈલ નંબરનો વિકલ્પ પસંદ કરો.

જન્મની નોંધણીએ બાળકનો હક્ક છે અને તેની ઓળખ સ્થાપવા માટેનું પ્રથમ પગલું છે. જન્મ અને મરણ નોંધણી અધિનિયમ, ૧૯૬૯ હેઠળ રજીસ્ટ્રારને દરેક જન્મ અને મરણની જાણ કરવી ફરજીયાત છે. જો ઘરમાં બનાવ બન્યો હોય તો, રજિસ્ટ્રાર(જન્મ-મરણ)ને જન્મ અને મરણના બનાવની જાણ કરવાની જવાબદારી કુટંબના વડાની છે. હોસ્પિટલો, નર્સિંગહોમ, આરોગ્ય કેન્દ્રો, વગેરે ખાતે બનતાં જન્મ અને મરણના બનાવની સબંધિત રજીસ્ટ્રાર(જન્મ-મરણ)ને જાણ કરવાની જવાબદારી જે તે સંસ્થાના ઇનચાર્જ અધિકારીની છે. જન્મ કે મરણનો બનાવ જ્યાં બન્યો હોય તેજ વિસ્તારમાં તેની નોંધણી થાય છે. જન્મની નોંધણી માટે ફોર્મ નં. ૧, મરણની નોંધણી માટે ફોર્મ નં. ૨ અને મૃત જન્મની નોંધણી માટે ફોર્મ નં. ૩નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
 

શોધ ડેટા બટન પર ક્લિક કર્યા પછી બધી વિગતો દાખલ કરો અને સૂચિની નીચે તમારું નામ બતાવો અને જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો.

ગુજરાતમાં જન્મ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?


જો તમારું અથવા તમારું બાળકનું જન્મ પ્રમાણપત્ર ખોવાઈ જાય તો તમે ગુજરાતમાં નવું પ્રમાણપત્ર અરજી કરવા માંગો છો, કૃપા કરીને નીચેની પ્રક્રિયાને અનુસરો.

  • સૌપ્રથમ ગુજરાત સરકારની અધિકૃત વેબસાઇટ https://eolakh.gujarat.gov.in/ ની eolakh ની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે. વેબસાઇટ ખોલ્યા પછી અને Download online certificate eolarat.gov.inkh.guja પર ક્લિક કરો.
  • હવે નવું પૃષ્ઠ ખોલો અને નીચે સ્ક્રોલ કરો, ડાઉનલોડ બર્થ બોક્સ બતાવો અને જન્મ વિકલ્પ પસંદ કરો. હવે તમારી વિગતો દાખલ કરો જેમ કે એપ્લિકેશન નંબર અથવા મોબાઇલ નંબર અને વર્ષ. જો તમને એપ્લિકેશન નંબર નથી ખબર તો મોબાઈલ નંબરનો વિકલ્પ પસંદ કરો.
  • શોધ ડેટા બટન પર ક્લિક કર્યા પછી બધી વિગતો દાખલ કરો અને તમારું નામ નીચે સૂચિ બતાવો અને જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો.

ગુજરાતમાં ડેથ સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરશો ?

કોઈપણ વ્યક્તિ ડેથ સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરવા માંગે છે, પહેલા ગુજરાત સરકારની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://eolakh.gujarat.gov.in/ ઇઓલાખની મુલાકાત લેવી પડશે. વેબસાઇટ ખોલ્યા પછી અને “ડાઉનલોડ સર્ટિફિકેટ” પર ક્લિક કરો.

હવે નવું પેજ ખોલો અને નીચે સ્ક્રોલ કરો, સર્ટિફિકેટ બોક્સ ડાઉનલોડ કરો અને ડેથ ઓપ્શન પસંદ કરો. હવે એપ્લિકેશન નંબર અથવા મોબાઇલ નંબર અને વર્ષ જેવી તમારી વિગતો દાખલ કરો. જો તમે એપ્લિકેશન નંબર જાણતા નથી, તો પછી મોબાઇલ નંબર વિકલ્પ પસંદ કરો.

શોધ ડેટા બટન પર ક્લિક કર્યા પછી બધી વિગતો દાખલ કરો અને સૂચિની નીચે તમારું નામ બતાવો અને મૃત્યુનું પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો.

0 Response to " જન્મ/મૃત્યુનું પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો Download Birth/Death Certificate Online"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

adx2

Iklan Bawah Artikel


11