ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2023, પરિણામ જોવા અહીં ક્લિક કરોGSEB 12 Science Purak Parixa Result 2023 :ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જણાવે છે કે જુલાઈ 2023 માં યોજાયને ઉચ્ચતર માધ્યમિક ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહની પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર તા.૨૫/૦૭/૨૦૨૩ ના રોજ સવારના ૦૮:૦૦ કલાકે જાહેર કરવામાં આવશે.

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2023 | Class 12 Science Supplementary Exam Result 2023 Declared

બોર્ડનું નામગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ
આર્ટિકલનું નામધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષા નું રીઝલ્ટ વોટ્સએપથી જાણી શકાશે
આર્ટિકલની કેટેગરીResult
પરિણામનું નામધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા રિઝલ્ટ
રીઝલ્ટ સ્થિતિજાહેર
ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ તારીખ25/07/2023
બોર્ડની વેબસાઈટwww.gseb.org

વિદ્યાર્થીઓના ગુણપત્રક, પ્રમાણપત્ર અને S.R. શાળાવાર મોકલવા અંગેની જાણ હવે પછીથી કરવામાં આવશે. પરીક્ષા બાદ ગુણચકાસણી,દફતર ચકાસણી, નામ સુધારા, ગ્રુપ સુધારા, ગુણ તૂટ અસ્વીકાર અને પરીક્ષામાં પુન:ઉપસ્થિત થવા માટેની જરૂરી સૂચનાઓ અને નમૂનાના નિયત ફોર્મ(પરિપત્ર) શાળાઓએ બોર્ડની વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી તે અનુસાર યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની રહેશે, જેની શાળાના આચાર્યશ્રીઓ, વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ તથા તમામ સંબંધિતોએ નોંધ લેવી.

GSEB 12 Science Purak Parixa Result 2023

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની પૂરક પરીક્ષા કેવી રીતે જોવી?

  • સૌથી પહેલા ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.gseb.org ઓપન કરો.
  • પછી ગુજરાત 12મું પરિણામ 2023, GSEB HSC પરિણામ 2023 પર ક્લિક કરો.
  • તમારો રોલ નંબર દાખલ કરો.
  • તમારું પરિણામ તમારી સામે સ્ક્રીન પર દેખાશે.
  • પરિણામ ડાઉનલોડ કરો.

Important Links

ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષાનું રીઝલ્ટ 2023અહીં ક્લિક કરો
વાંચો અખબારયાદીઅહીં ક્લિક કરો

0 Response to "ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2023, પરિણામ જોવા અહીં ક્લિક કરો"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

adx2

Iklan Bawah Artikel


11